Bản vẽ mẫu nhà công nghiệp

Sương gió công trường không làm nản lòng người xây dựng, vẫn miệt mài xây dựng những công trình phát triển  quê hương. Anh em VnCivil tiếp tục gửi đến các bạn bè gần xa bộ sưu tập bản vẽ nhà công nghiệp đồ sộ với hơn 18 hạng mục quan trọng nhất trong nhà công nghiệp.

Các hạng mục bản vẽ nhà công nghiệp trong bộ sưu tập này bao gồm:

 • 00. Standard DWGs – bản vẽ tiêu chuẩn mẫu
 • 01. FDN – Tank – bản vẽ móng tank chứa nhiên liệu
 • 02. FDN – Eqipment – bản vẽ móng mãy
 • 03. FDN – Pump – bản vẽ móng máy bơm
 • 04. RC Dike – bãn vẽ về dike bê tông cốt thép
 • 05. RC Pit – bản vẽ về các bể chứa hóa chất
 • 06. Pipe Rack – bản vẽ về các kệ đở đường ống
 • 07. Platform – bản vẽ các tấm sàn
 • 08. Road & Drainage – bản vẽ đường bãi và hệ thống thoát nước
 • 09. Trench – bản vẽ về các mương nước
 • 10. Stair – Steel – bản vẽ về các cầu thang thép
 • 11. WC – bản vẽ liên quan nhà vệ sinh
 • 12. Electrical House – D096 – bản vẽ về nhà điện
 • 13. MCC Room – D094 – bản vẽ nhà điều khiển điện
 • 14. WWTP Station – D090 – bản vẽ khu điều khiển xử lý hệ thống nước
 • 15. Control Room & Substation (DQPP) – bản vẽ nhà điều hành
 • 16. CATALYST House (DQPP) – bản vẽ nhà phân tích
 • 17. Kuwait Oil – Substation & MW – bản vẽ khu phụ trợ dầu
 • 18. Spun Pile – bản vẽ về cọc ống ly tâm
 • 19. Fence & Gate – bản vẽ về cổng hàng rào