CSIxRevit 2017

CSIxRevit2017
CSIxRevit2017

Đến hẹn lại lên, vào ngày 4 tháng 11 năm 2016, hãng Computers and Structures Inc (CSI) vừa cho ra mắt công cụ CSiXRevit 2017 mới, liên kết cho phép chuyển đổi dữ liệu giữa ETABS/ SAP2000/ SAFE với Autodesk Revit 2017.

Trong phiên bản này, theo nhà sản xuất, sự tương thích của CSIxRevit 2017 có giới hạn giữa Revit 2017 với một số phiên bản của hãng CSI như sau:

  • CSiXRevit v2017.0 sẽ tương thích với: ETABS (v13.1.1 hoặc cao hơn), SAP2000 (v15.2.1 hoặc cao hơn), SAFE 2014 (v14.0.0 hoặc cao hơn), API của Autodesk Revit® 2017 Build 20160225_1515 (x64).

Vẫn tương tự với các phiên bản trước CSIxREVIT 2017 có 4 chức năng chính như sau:

  1. Xuất mô hình từ Revit Structure sang mô hình kết cấu trong SAP/ETABS.
  2. Cập nhật kết cấu từ Revit Structure sang mô hình trong SAP/ETABS.
  3. Chuyển mô hình từ SAP/ETABS vào Revit Structure để vẽ kết cấu.
  4. Cập nhật tiết diện, cấu kiện từ SAP/ETABS vào Revit Structure.

Download CSIxRevit 2017

Để download CSIxRevit 2017, các bạn có thể chọn lựa các trang mạng khác để download hoặc sử dụng các liên kết mà admin đã tạo bên dưới.

Google Drive:

Để download các phiên bản trước như CSIxRevit 2016, 2015, 2014,…bạn có thể di chuyển đến trang này nè: http://vncivil.com/download-csixrevit-2014-2015-2016/