Download Extensions Tekla

Tekla Structures là một phần thiết kế 3D mạnh mẽ, một trong những phần mềm thiết kế mô hình thông tin BIM được ứng dụng ngày càng nhiều tại Việt Nam.

Để Tekla Structures được mạnh mẽ hơn, các bạn phải cài đặt Extensions và nhiều phần mềm hỗ trợ khác. Nhưng muốn có được những công cụ này các bạn phải là thành viên trả phí của Tekla, tất nhiên nhiều bạn không đủ điều kiện mua phần mềm này. Để hỗ trợ cho những bạn chưa có đủ điều kiện, Huytraining xin chia sẽ bộ công cụ Extentions cho các phiên bản 17, 20, 21. 2016, 2016i

Hi vọng việc  chia sẽ này sẽ giúp các bạn tiếp cần gần hơn với với công cụ mới này. Nếu các bạn chưa biết cách sử dụng bộ công cụ này các bạn có thể xem hướng dẫn ở dưới đây:

Extensions Tekla Structures  v17

Extensiton Tekla 17

Extensiton Tekla 17 link2


Extensions Tekla Structures  v20

Extension Tekla 20

Extension Tekla 20 link2


Extensions Tekla Structures  v21

Extension Tekla 21