Download Tekla Structures 21

Tekla Structures là một phần thiết kế 3D mạnh mẽ, một trong những phần mềm thiết kế mô hình thông tin BIM được ứng dụng ngày càng nhiều tại Việt Nam. Phần mềm Tekla Structure dựng được hầu hết các cấu kiện phức tạp với độ chính xác cao nên rất phù hợp với các bạn đang thiết kế về kết cấu thép.

Phiên bản Tekla Structures Education 21.1 + môi trường Đông Nam Á

Tekla Education 21.1

Phiên bản Tekla Structures 21.0 update RC1 + môi trường Đông Nam Á

Tekla 21 RC1