Học Etabs căn bản (Tiếng Anh)

Chuỗi video bài học hướng dẫn sử dụng phần mềm Etabs đến từ hãng CSI – nhà sản xuất sẽ mang lại cho bạn các kiến thức căn bản nhất để có thể tiếp cận và sử dụng thành thạo Etabs để thiết kế kết cấu nhà cao tầng.

Đây không phải là một khóa học thể hiện cách thức tính toán kết cấu trên một công trình cụ thể từ A tới Z, nhưng đây là hệ thống các bài học khai phá rất chi tiết cách thức làm việc với các chức năng tuyệt với trên phần mềm Etabs.

Danh sách bài học Etabs căn bản (Tiếng Anh):

 • 01 An Overview (21:21)
 • 02 Introductory Tutorial Steel (40:47)
 • 03 Introductory Tutorial Concrete (24:44)
 • 04 Drawing Tools (18:04)
 • 05 Select Commands (6:56)
 • 06 CAD Import (11:43)
 • 07 Composite Columns (8:49)
 • 08 Wall Modeling (22:20)
 • 09 Shear Wall Design and Optimization (12:25)
 • 10 Steel Connection Design (10:08)
 • 11 Programming ETABS using the OAPI (15:56)
 • 12 Occupancy Loads using Shell Uniform Load Sets (8:50)
 • 13 Creating Reports (8:31)
 • 14 Buckling Factors (10:15)
 • 15 Time History Plots due to Walking Excitation (17:21)
 • 16 Composite Beam Design (19:24)
 • 17 Sequential Construction (7:26)
 • 18 Section Cuts (4:06)
 • 19 Synthetic Earthquake Generation (11:20)
 • 20 CSiXRevit (15:42)
 • 21 Performance-Based Design (30:49)
 • 22 Response Spectrum Analysis (17:24)
 • 23 Vertical Displacements in Tall Buildings (23:03)
 • 24 Reinforced Concrete Slab Design (19:18)
 • 25 Automated Post Tensioning of Slabs (24:30)
 • 26 Accidental Torsion (20:35)
 • 27 Visualization Tools (8:04)
 • 28 Webinar (52:13)

[wonderplugin_gallery id=”1″]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *