Hướng dẫn thanh toán

Bước 1: Đăng ký sử dụng sản phẩm/ dịch vụ trên Vncivil.com

Bạn có thể đăng ký bằng 2 cách:

 • Cách 1: Email trực tiếp đến vncivil.com@gmail.com để đặt sản phẩm/ dịch vụ
 • Cách 2: Chọn “Thêm vào giỏ” và làm theo các bước hướng dẫn để đặt mua sản phẩm/ dịch vụ (lưu ý dùng email thực)

Bước 2: Thanh toán đến tài khoản của Admin Vncivil
 • Ngân hàng : Vietcombank
  Tên tài khoản : Nguyễn Hoàng Vũ
  Số tài khoản : 0721000576412
  Chi nhánh : Kỳ Đồng – Hồ Chí Minh
 • Ngân hàng : ACB
  Tên tài khoản : Nguyễn Hoàng Vũ
  Số tài khoản : 117357579
  Chi nhánh : Phan Đăng Lưu – Hồ Chí Minh

Bước 3: Nhận link download qua email
 • Admin sẽ tạo link và gửi qua email của bạn
 • Kiểm tra email và nhận link download.