Sap2000

Sap2000 là gì?

Sap (1)

Phiên bản đầu tiên được mang tên SAP (Structural Analysis Program) vào năm 1970. Các phiên bản sau lần lượt xuất hiện như SAP3, SAP-IV, SAP80, SAP86, SAP90 do công ty COMPUTER and STRUCTURE INC (CSI) xây dựng sử dụng trong môi trường Dos.

SAP2000 là bước đột phá của họ phần mềm SAP và chương trình lúc này chạy hoàn toàn trong môi trường Windows.Toàn bộ các quá trình xây dựng mô hình kết cấu (Pre Processing), quá trình thực hiện các phân tích (Processing) và biểu diễn kết quả (Post Processing) đều được thực hiện trên giao diện đồ họa trực quan (Visual Graphic).

Ngoài ra SAP2000 còn cung cấp một thư viện mẫu (Template) cho phép cung cấp một số dạng kết cấu thông dụng nhất hỗ trợ cho người sử dụng dễ dàng và nhanh chóng thực hiện các bài toán kết cấu.

Tính năng Sap2000

Trong Sap2000, việc mô hình bài toán được thực hiện thông qua giao diện đồ họa nên người sử dụng có thể mô hình và sau đó gán các tải trọng.

Parametric Bridge Modeling

Sap (2)

 • Parametric Bridge Model Templates : Các mô hình mẫu về cầu
 • Model Auto-updates with Parameter Changes: Cập nhật tham số cầu tự động
 • Parametric Cross Section Variations: Mô tả các mặt cắt thay đổi (như cầu đúc hẫng)
 • Parametric Bridge Layout Lines: đường phát thảo (trục) cầu
 • Super-elevations, Curves and Skews: Mô tả được siêu cao cầu; cầu cong; cầu xiên
 • Lane Definitions Independent of Structure: Xác định các làn xe độc lập
 • Abutments, Bents and Hinges: Mố trụ, khớp

Advanced Analysis Options

 Các tùy chọn phân tích nâng cao

 • Segmental Construction Analysis: Phân tích công trình xây dựng theo phân đoạn ( cầu đúc hẫng, đúc đẩy, cầu dây văng)
 • Time Dependent Creep & Shrinkage Analysis: Phân tích các hiệu ứng phụ thuộc thời gian (từ biến, co ngót, chùng rão thép dự ứng lực)
 • Pushover Analysis using Fiber Models
 • Bridge Base Isolation & Gaps : Xét các phần tử giảm chấn (gối cầu, thiết bị tiêu tán năng lượng động đất...)
 • Nonlinear Large Deformation Cable Analysis: Phân tích dây cáp biến dạng lớn theo mô hình phi tuyến (đùng phân tích cầu treo, dây văng)
 • High Freq. Blast Dynamics using Wilson FNA
 • Nonlinear Dynamics & Buckling Analysis: Phân tích phi tuyến động lực học và ổn định kết cấu
 • Multi-Support Seismic Excitation
 • Animated Views of Moving Load Analysis: Mô phỏng động tải trọng di động

Bridge Design Options

Sap (3)

 • Moving Loads with 3D Influence Surface: Tải trọng di động với mặt ảnh hưởng
 • Moving Loads with Multi-Step Analysis
 • Various Standard & User Defined Vehicles: Nhiều tiêu chuẩn khác nhau về hoạt tải xe
 • P/T Concrete Box Girder Design: Thiết kế dầm hộp bê tông ứng suất trước
 • Composite Steel Deck Bridge Design: Thiết kế bản cầu thép liên hợp
 • Straight & Curved Girder Design: Thiết kế cầu dầm thẳng và cong
 • AASHTO, LFD & LRFD Codes: Tiêu chuẩn hội cầu đường Hoa Kỳ
 • Dynamic Effects of Moving Loads : Phân tích hiệu ứng động lực học của tải di động

Học Sap2000 như thế nào?

Trình tự giải một bài toán kết cấu bằng phần mềm sap2000

Bước 1:

 • Chuyển từ sơ đồ kết cấu sang sơ đồ tính.
 • Xác định yêu cầu tính toán, các kết quả cần tìm.
 • Xác dịnh dạng hình học của kết cấu.
 • Xác định tải trọng .

Bước 2:

 • Rời rạc hóa kết cấu, chọn loại phần tử mẫu thích hợp.
 • Đánh số điểm nút, phần tử.
 • Nhập dữ liệu nút, phần tử, tải trọng .

Bước 3:

 • Thực hiện giải bài toán.
 • Kiểm tra độ chính xác của kết quả.
 • Hiệu chỉnh dữ liệu ban đầu nếu cần thiết.

Bước 4:

 • Biểu diễn kết quả bằng hình vẽ.
 • Xử lý các kết quả nếu cần, sử dụng kết quả để thiết kế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *